Gruppetrening juniorer

Vi organiserer juniorene i grupper, hvor formålet å ivareta forskjellige sportslige, sosiale og praktiske behov. Noen ønsker å engasjere seg i turneringsspill og organiserte øvelser, mens andre trives best med å spille på egen hånd i hallen.

Oppsettet under er et veiledende prinsipp, hvor det gjøres praktiske tilpasninger. Vi ønsker at gruppestørrelsene for organisert trening skal ligge rundt 10-12 spillere, så det vil også virke inn ift inndeling. Gruppesammensetningen vurderes to ganger i året, ved sesongstart og ved nyttår.

SLagenBK_Gruppeinndeling.png

Blå: For konkurransespillere på høyere nivå. Det forventes aktiv deltakelse på trening og turneringer, og god motivasjon for å utvikle seg videre.

Rød: For spillere som er aktive i turneringer, ønsker organiserte øvelser, og har god utvikling.

Gul: For nybegynnere, samt spillere som er mest interessert i å spille på egen hånd uten å delta på turneringer.

Klubben bruker blant annet NBFs rankinglister som en indikasjon på nivå og interesse for turneringsspill, da det i dette systemet gis poeng både for deltakelse og resultater.

For hver gruppe er det en forelder som er gruppeansvarlig, som holder kontakten med medlemmer og andre foreldre i gruppen. Vi bruker en egen facebook-gruppe til kommunikasjon med medlemmene.