top of page

Turneringer

Oversikt over alle turneringer ligger i terminlisten (klikk på linken, og klikk på knappen "søk" for at listen skal komme frem.).

Vi ønsker at spillerne våre deltar på lokale turneringer (dvs i Sandefjord, Tønsberg, Moss og Osloområdet). Rankingturneringer (merket RT) er nasjonale turneringer som har et høyere nivå (sterkere motstand) enn de lokale turneringene, men er åpne for alle. På vår facebook-gruppe vil du finne en liste over turneringer som styret anbefaler at spillerne deltar på - det er hyggelig og sosialt å dra flere sammen.

Påmeldingsfrister og adresser til aktuell hall er oppgitt i turneringsinvitasjonene,  Påmelding skjer til gruppeansvarlig eller via facebookgruppen vår SENEST TO DAGER før fristen som er oppgitt i invitasjonene. Hvis man ønsker å delta i double og/eller mix, må spillerne melde fra hvem de skal spille med ved påmelding. Double-/mix-partner kan også søkes fra andre klubber, gi i så fall beskjed i god tid til gruppeansvarlig (jo tidligere jo bedre).

Spilleprogrammet viser når de enkelte skal spille, og blir vanligvis blir klart helgen før turneringen. Du finner det også i terminlisten, ved å klikke deg inn på aktuell turnering. Spilletidene som er oppsatt er veiledende, og man må være klar til å starte kampen inntil en halvtime for oppsatt tid (gjelder ikke de første kampene på morgenen, de starter presist).
NB! Det hender det blir endringer i oppsettet pga forfall etc, så ta en ekstra sjekk dagen i forveien, evt på morgenen samme dag.

For juniorspillerne, spesielt de yngre, er det behov for at foreldrene bidrar med følgende:

 

Transport til / fra turneringer organiseres av foreldrene selv. For å se hvilke spillere fra klubben som skal delta med tanke på å koordinere kjøring, kan du klikke på linken til turneringsinvitasjonen i terminlisten og trykke på linken "Deltakerliste".

Være kontaktperson i hallen for spillerne som deltar. Spesielt de yngre barna trenger tilsyn og støtte på turneringene, og synes også det er hyggelig med ekstra publikum. Dere som er foreldre får god anledning å dele spennende opplevelser med egne barn.

Evt. overnatting, dersom det er ønske om å dra på turneringer lengre unna.

bottom of page