top of page

Vil du prøvespille litt først ?

Opptak av nye medlemmer og prøvespill

Du kan komme på torsdager kl 18 for å få mer informasjon om klubben, sporten og prøvespille. Pga. Covid-19 ta kontakt med oss først for å avtale. Fyll også ut dette skjemaet før du kommer, velg «prøvespiller».
Oppmøte ved tribunen i hall 2. Juniorer under 16 år må komme i følge med foreldre.
 

Ta med hallsko og treningstøy, ellers stiller vi med det som trengs.

 


Velkommen skal dere være!

 


Her finner du en presentasjon av klubben for nye medlemmer

Juniorgruppene er foreldredrevet, så vi ber foreldre til yngre spillere (juniorer/opptil 18 år) lese spesielt om juniormedlemsskap.

bottom of page